Polskie Towarzystwo Mechaniki

Teoretycznej i Stosowanej

O D D Z I A Ł   K O S Z A L I Ń S K I

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ

I STOSOWANEJ

ODDZIAŁ KOSZALIŃSKI